Geo- en vastgoeddata op locatie:

Beekwoude

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00035
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00035-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-10-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 40.564 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 10.120 24,95%
- Groen (art. 3) 10.120 24,95%
Maatschappelijk 1.268 3,12%
- Maatschappelijk (art. 4) 1.268 3,12%
Verkeer 9.396 23,16%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 9.396 23,16%
Wonen 19.780 48,76%
- Wonen (art. 6) 19.780 48,76%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wesselerbrink 2015 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Helmerhoek 2015 vastgesteld 25-01-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Regeling Regio Twente 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieverordening jeugdverenigingen 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP 20-06-2019 20-08-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bergvennenhoek 136 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Beekwoudehoek (aan tuinzijde Duivelshofhoek 40) 19-06-2019 19-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bergvennenhoek Enschede detail

Meer weten over adressen?