Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied Noordwest

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00042
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00042-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 09-11-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 18-11-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 47.116.443 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 10.449.766 22,18%
- Agrarisch (art. 3) 10.429.747 22,14%
- Agrarisch - Stadslandbouw (art. 6) 20.019 0,04%
Agrarisch met waarden 15.328.639 32,53%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 2.171.194 4,61%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 13.157.446 27,93%
Bedrijf 255.184 0,54%
- Bedrijf (art. 7) 63.334 0,13%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 8) 1.900 0,00%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 9) 84.082 0,18%
- Bedrijf - Garage (art. 10) 16.034 0,03%
- Bedrijf - Hovenier (art. 11) 39.221 0,08%
- Bedrijf - Kwekerij (art. 12) 50.613 0,11%
Bos 11.728.626 24,89%
- Bos (art. 13) 11.728.626 24,89%
Cultuur en ontspanning 10.247 0,02%
- Cultuur en ontspanning - Bezoekers- en beheercentrum (art. 14) 3.577 0,01%
- Cultuur en ontspanning - Molen (art. 15) 6.670 0,01%
Detailhandel 37.667 0,08%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 16) 37.667 0,08%
Groen 176.932 0,38%
- Groen (art. 17) 21.668 0,05%
- Groen - Landgoedontvangstcentrum (art. 18) 6.379 0,01%
- Groen - Landgoedpark (art. 19) 148.885 0,32%
Horeca 176.103 0,37%
- Horeca (art. 20) 176.103 0,37%
Maatschappelijk 219.842 0,47%
- Maatschappelijk - Militair terrein (art. 21) 194.830 0,41%
- Maatschappelijk - Religie (art. 22) 1.150 0,00%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 23) 23.862 0,05%
Natuur 2.603.136 5,52%
- Natuur (art. 24) 2.603.136 5,52%
Recreatie 158.653 0,34%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 25) 39.106 0,08%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 26) 76.769 0,16%
- Recreatie - Volkstuin (art. 27) 42.777 0,09%
Sport 1.093.420 2,32%
- Sport (art. 28) 195.538 0,42%
- Sport - Golfbaan (art. 29) 826.357 1,75%
- Sport - Hondensport (art. 30) 8.862 0,02%
- Sport - Manege (art. 31) 62.663 0,13%
Verkeer 2.192.614 4,65%
- Verkeer (art. 32) 1.806.061 3,83%
- Verkeer - Railverkeer (art. 33) 51.668 0,11%
- Verkeer - Zandweg (art. 34) 334.885 0,71%
Water 985.112 2,09%
- Water (art. 35) 136.859 0,29%
- Water - Waterloop (art. 36) 64.134 0,14%
- Water - Waterwingebied (art. 37) 784.119 1,66%
Wonen 1.700.496 3,61%
- Wonen (art. 38) 1.700.496 3,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 982.564 2,09%
Leiding - Gas (art. 39) 229.509 0,49%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 40) 753.055 1,60%
Waarde 3.076.869 6,53%
Waarde - Archeologie (art. 41) 74.955 0,16%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 42) 3.001.914 6,37%
Waterstaat 9.008.596 19,12%
Waterstaat - Intrekgebied (art. 43) 9.008.596 19,12%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.354.745 2,88%
geluidzone - industrie (art. 46) 1.354.745 2,88%
Milieuzone 3.730.060 7,92%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 46) 3.730.060 7,92%
Overig 33.756.387 71,64%
other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 46) 4.029.247 8,55%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 46) 18.312.576 38,87%
other: bodemdalingsgebied (art. 46) 4.283.037 9,09%
other: ecoduct (art. 46) 78.219 0,17%
other: - luchthaven Twente (art. 46) 3.797.159 8,06%
other: stadsrandzone (art. 46) 3.256.149 6,91%
Veiligheidszone 93.215 0,20%
veiligheidszone - bevi (art. 46) 93.215 0,20%
Vrijwaringszone 223.066 0,47%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 46) 223.066 0,47%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan 't Vaneker 2013, herziening 1 vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bolhaar - Roessingh 2016 vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Noord ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Matenweg 73 12-06-2019 12-08-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Matenweg (grasveld naast hockeyvelden) 12-06-2019 12-08-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Campus Universiteit Twente 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Deurningerstraat, hoek Walhofstraat 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hengelosestraat t.h.v. nr. 725 12-06-2019 12-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Zwartevennenweg Enschede detail
Demmersweg Enschede detail
Elzenkampweg Enschede detail
Beukerweg Enschede detail
Leutinkweg Enschede detail
Linderesweg Enschede detail
Lutje Esweg Enschede detail
Meestersweg Enschede detail
Oude Matenweg Enschede detail
Spieleweg Enschede detail

Meer weten over adressen?