Buitengebied Noordwest

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede Dossier NL.IMRO.0153.BP00042 Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.0153.BP00042-0003 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 47.116.443 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 10.429.747 22,14%
- Agrarisch - Stadslandbouw (art. 6) 20.019 0,04%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 2.171.194 4,61%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 13.157.446 27,93%

- Bedrijf (art. 7) 63.334 0,13%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 8) 1.900 0,00%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 9) 84.082 0,18%
- Bedrijf - Garage (art. 10) 16.034 0,03%
- Bedrijf - Hovenier (art. 11) 39.221 0,08%
- Bedrijf - Kwekerij (art. 12) 50.613 0,11%

- Bos (art. 13) 11.728.626 24,89%

- Cultuur en ontspanning - Bezoekers- en beheercentrum (art. 14) 3.577 0,01%
- Cultuur en ontspanning - Molen (art. 15) 6.670 0,01%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 16) 37.667 0,08%

- Groen (art. 17) 21.668 0,05%
- Groen - Landgoedontvangstcentrum (art. 18) 6.379 0,01%
- Groen - Landgoedpark (art. 19) 148.885 0,32%

- Horeca (art. 20) 176.103 0,37%

- Maatschappelijk - Militair terrein (art. 21) 194.830 0,41%
- Maatschappelijk - Religie (art. 22) 1.150 0,00%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 23) 23.862 0,05%

- Natuur (art. 24) 2.603.136 5,52%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 25) 39.106 0,08%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 26) 76.769 0,16%
- Recreatie - Volkstuin (art. 27) 42.777 0,09%

- Sport (art. 28) 195.538 0,42%
- Sport - Golfbaan (art. 29) 826.357 1,75%
- Sport - Hondensport (art. 30) 8.862 0,02%
- Sport - Manege (art. 31) 62.663 0,13%

- Verkeer (art. 32) 1.806.061 3,83%
- Verkeer - Railverkeer (art. 33) 51.668 0,11%
- Verkeer - Zandweg (art. 34) 334.885 0,71%

- Water (art. 35) 136.859 0,29%
- Water - Waterloop (art. 36) 64.134 0,14%
- Water - Waterwingebied (art. 37) 784.119 1,66%

- Wonen (art. 38) 1.700.496 3,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 39) 229.509 0,49%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 40) 753.055 1,60%

- Waarde - Archeologie (art. 41) 74.955 0,16%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 42) 3.001.914 6,37%

- Waterstaat - Intrekgebied (art. 43) 9.008.596 19,12%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 46) 1.354.745 2,88%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 46) 3.730.060 7,92%

- other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 46) 4.029.247 8,55%
- other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 46) 18.312.576 38,87%
- other: bodemdalingsgebied (art. 46) 4.283.037 9,09%
- other: ecoduct (art. 46) 78.219 0,17%
- other: - luchthaven Twente (art. 46) 3.797.159 8,06%
- other: stadsrandzone (art. 46) 3.256.149 6,91%

- veiligheidszone - bevi (art. 46) 93.215 0,20%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 46) 223.066 0,47%