Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied Noordwest

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00042
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00042-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 09-11-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 18-11-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 47.116.443 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 10.449.766 22,18%
- Agrarisch (art. 3) 10.429.747 22,14%
- Agrarisch - Stadslandbouw (art. 6) 20.019 0,04%
Agrarisch met waarden 15.328.639 32,53%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 2.171.194 4,61%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 13.157.446 27,93%
Bedrijf 255.184 0,54%
- Bedrijf (art. 7) 63.334 0,13%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 8) 1.900 0,00%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 9) 84.082 0,18%
- Bedrijf - Garage (art. 10) 16.034 0,03%
- Bedrijf - Hovenier (art. 11) 39.221 0,08%
- Bedrijf - Kwekerij (art. 12) 50.613 0,11%
Bos 11.728.626 24,89%
- Bos (art. 13) 11.728.626 24,89%
Cultuur en ontspanning 10.247 0,02%
- Cultuur en ontspanning - Bezoekers- en beheercentrum (art. 14) 3.577 0,01%
- Cultuur en ontspanning - Molen (art. 15) 6.670 0,01%
Detailhandel 37.667 0,08%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 16) 37.667 0,08%
Groen 176.932 0,38%
- Groen (art. 17) 21.668 0,05%
- Groen - Landgoedontvangstcentrum (art. 18) 6.379 0,01%
- Groen - Landgoedpark (art. 19) 148.885 0,32%
Horeca 176.103 0,37%
- Horeca (art. 20) 176.103 0,37%
Maatschappelijk 219.842 0,47%
- Maatschappelijk - Militair terrein (art. 21) 194.830 0,41%
- Maatschappelijk - Religie (art. 22) 1.150 0,00%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 23) 23.862 0,05%
Natuur 2.603.136 5,52%
- Natuur (art. 24) 2.603.136 5,52%
Recreatie 158.653 0,34%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 25) 39.106 0,08%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 26) 76.769 0,16%
- Recreatie - Volkstuin (art. 27) 42.777 0,09%
Sport 1.093.420 2,32%
- Sport (art. 28) 195.538 0,42%
- Sport - Golfbaan (art. 29) 826.357 1,75%
- Sport - Hondensport (art. 30) 8.862 0,02%
- Sport - Manege (art. 31) 62.663 0,13%
Verkeer 2.192.614 4,65%
- Verkeer (art. 32) 1.806.061 3,83%
- Verkeer - Railverkeer (art. 33) 51.668 0,11%
- Verkeer - Zandweg (art. 34) 334.885 0,71%
Water 985.112 2,09%
- Water (art. 35) 136.859 0,29%
- Water - Waterloop (art. 36) 64.134 0,14%
- Water - Waterwingebied (art. 37) 784.119 1,66%
Wonen 1.700.496 3,61%
- Wonen (art. 38) 1.700.496 3,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 982.564 2,09%
Leiding - Gas (art. 39) 229.509 0,49%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 40) 753.055 1,60%
Waarde 3.076.869 6,53%
Waarde - Archeologie (art. 41) 74.955 0,16%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 42) 3.001.914 6,37%
Waterstaat 9.008.596 19,12%
Waterstaat - Intrekgebied (art. 43) 9.008.596 19,12%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.354.745 2,88%
geluidzone - industrie (art. 46) 1.354.745 2,88%
Milieuzone 3.730.060 7,92%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 46) 3.730.060 7,92%
Overig 33.756.387 71,64%
other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 46) 4.029.247 8,55%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 46) 18.312.576 38,87%
other: bodemdalingsgebied (art. 46) 4.283.037 9,09%
other: ecoduct (art. 46) 78.219 0,17%
other: - luchthaven Twente (art. 46) 3.797.159 8,06%
other: stadsrandzone (art. 46) 3.256.149 6,91%
Veiligheidszone 93.215 0,20%
veiligheidszone - bevi (art. 46) 93.215 0,20%
Vrijwaringszone 223.066 0,47%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 46) 223.066 0,47%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan 't Vaneker 2013, herziening 1 vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bolhaar - Roessingh 2016 vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Noord ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit inzake vertegenwoordiging bij bezwaar en beroep 12-04-2019 12-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlenen ondermandaat aan NIET-ondergeschikten 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Zwartevennenweg Enschede detail
Demmersweg Enschede detail
Elzenkampweg Enschede detail
Beukerweg Enschede detail
Leutinkweg Enschede detail
Linderesweg Enschede detail
Lutje Esweg Enschede detail
Meestersweg Enschede detail
Oude Matenweg Enschede detail
Spieleweg Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox