Bestemmingsplan Stadscentrum - Koningsplein

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00044
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00044-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.317 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 3.317 100,00%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 3) 3.317 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Binnenstad 2016 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Stadscentrum 2015 detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP detail
Verordening individuele studietoeslag gemeente Enschede 2015 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Celebesstraat 46 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Celebesstraat 46 detail
Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) detail

Vergunningen in de gaten houden?