Bestemmingsplan Groote Plooy 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00047
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00047-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-07-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 255.739 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 244.786 95,72%
- Bedrijf - Brouwerij (art. 3) 244.732 95,70%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 54 0,02%
Groen 10.954 4,28%
- Groen (art. 5) 10.954 4,28%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 5.588 2,19%
Leiding - Gas (art. 6) 5.588 2,19%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 10.954 4,28%
geluidzone - industrie (art. 10) 10.954 4,28%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Buitengebied Noordwest detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Groote Plooy 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Welenmosweg 1 detail
Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2019 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Loerhazenweg, nabij nr. 18 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Boekelosestraat, tegenover nr. 57 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Colosseum, t.h.v. nr. 90 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Brouwerslaan Enschede detail

Meer weten over adressen?