Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Drienerbraken - Kristalbad

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00049
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00049-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.625.636 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 262.110 16,12%
- Agrarisch met waarden - Agrarische functie met ecologische waarde (art. 4) 16.014 0,99%
- Agrarisch met waarden - Agrarische functie met landschapswaarde (art. 3) 246.097 15,14%
Bos 243.626 14,99%
- Bos (art. 5) 243.626 14,99%
Groen 421.162 25,91%
- Groen - Landgoedpark (art. 6) 421.162 25,91%
Natuur 296.254 18,22%
- Natuur (art. 7) 296.254 18,22%
Sport 4.435 0,27%
- Sport - Golfbaan (art. 8) 4.435 0,27%
Verkeer 113.605 6,99%
- Verkeer (art. 9) 95.810 5,89%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 17.795 1,09%
Wonen 284.445 17,50%
- Wonen (art. 11) 284.445 17,50%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 9.396 0,58%
Leiding - Gas (art. 12) 9.396 0,58%
Waterstaat 296.254 18,22%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 13) 296.254 18,22%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.580.337 97,21%
geluidzone - industrie (art. 17) 1.634 0,10%
geluidzone - luchthaven > 35 ke (art. 17) 1.578.704 97,11%
Overig 196.217 12,07%
other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 17) 1.453 0,09%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 17) 194.765 11,98%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 2014 vastgesteld 19-04-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit inzake vertegenwoordiging bij bezwaar en beroep 12-04-2019 12-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlenen ondermandaat aan NIET-ondergeschikten 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Broeierdweg Enschede detail
Zelfertweg Enschede detail
Bosweg Enschede detail
Drienerbrakenweg Enschede detail
Drienerveldweg Enschede detail
Hengelosestraat Enschede detail
Tiekeweg Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox