Bestemmingsplan Drienerbraken - Kristalbad

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00049
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00049-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.625.636 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 262.110 16,12%
- Agrarisch met waarden - Agrarische functie met ecologische waarde (art. 4) 16.014 0,99%
- Agrarisch met waarden - Agrarische functie met landschapswaarde (art. 3) 246.097 15,14%
Bos 243.626 14,99%
- Bos (art. 5) 243.626 14,99%
Groen 421.162 25,91%
- Groen - Landgoedpark (art. 6) 421.162 25,91%
Natuur 296.254 18,22%
- Natuur (art. 7) 296.254 18,22%
Sport 4.435 0,27%
- Sport - Golfbaan (art. 8) 4.435 0,27%
Verkeer 113.605 6,99%
- Verkeer (art. 9) 95.810 5,89%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 17.795 1,09%
Wonen 284.445 17,50%
- Wonen (art. 11) 284.445 17,50%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 9.396 0,58%
Leiding - Gas (art. 12) 9.396 0,58%
Waterstaat 296.254 18,22%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 13) 296.254 18,22%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.580.337 97,21%
geluidzone - industrie (art. 17) 1.634 0,10%
geluidzone - luchthaven > 35 ke (art. 17) 1.578.704 97,11%
Overig 196.217 12,07%
other: - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 17) 1.453 0,09%
other: - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 17) 194.765 11,98%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones detail kaart
Buitengebied, Veegplan 2014 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Buitengebied Noordwest detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Drienerlolaan, t.h.v. nr. 5 (vanaf de UT naar de binnenstad) detail
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Campuslaan 39, 41 en 43 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Campus Universiteit Twente (t.o. gebouw Cubicus) detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hengelosestraat 700 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Campus Universiteit Twente detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Broeierdweg Enschede detail
Zelfertweg Enschede detail
Bosweg Enschede detail
Drienerbrakenweg Enschede detail
Drienerveldweg Enschede detail
Hengelosestraat Enschede detail
Tiekeweg Enschede detail

Meer weten over adressen?