Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Glanerbrug Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00054
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00054-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-11-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 367.716 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 236.227 64,24%
- Agrarisch (art. 3) 16.369 4,45%
- Agrarisch - Stadsrandzone (art. 4) 219.858 59,79%
Bos 1.619 0,44%
- Bos (art. 5) 1.619 0,44%
Natuur 68.714 18,69%
- Natuur (art. 6) 68.714 18,69%
Verkeer 41.532 11,29%
- Verkeer (art. 7) 32.462 8,83%
- Verkeer - Railverkeer (art. 8) 6.630 1,80%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 9) 2.440 0,66%
Wonen 19.624 5,34%
- Wonen (art. 10) 19.624 5,34%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 2.426 0,66%
geluidzone - industrie (art. 14.1.1) 2.426 0,66%
Overig 23.300 6,34%
other: archeologisch onderzoeksgebied b (art. 14) 23.300 6,34%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan EUREGIO-BEDRIJVENPARK 2013 vastgesteld 11-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Glanerbrug Noord vastgesteld 11-11-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Regeling Regio Twente 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieverordening jeugdverenigingen 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Ter visielegging Mobiliteitsvisie Enschede 19-06-2019 19-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bultsweg Enschede detail
Glanerveldweg Enschede detail
Najaarsweg Enschede detail

Meer weten over adressen?