Geo- en vastgoeddata op locatie:

Eschmarke Noordwest

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00056
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00056-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-10-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 466.550 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 13.617 2,92%
- Bedrijf (art. 3) 13.617 2,92%
Bedrijventerrein 53.669 11,50%
- Bedrijventerrein (art. 4) 53.669 11,50%
Centrum 28.983 6,21%
- Centrum (art. 5) 28.983 6,21%
Detailhandel 3.979 0,85%
- Detailhandel - Perifeer (art. 6) 3.979 0,85%
Groen 50.527 10,83%
- Groen (art. 7) 50.527 10,83%
Maatschappelijk 156.171 33,47%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 8) 156.171 33,47%
Sport 23.381 5,01%
- Sport (art. 9) 23.381 5,01%
Verkeer 84.674 18,15%
- Verkeer (art. 10) 670 0,14%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 11) 5.111 1,10%
- Verkeer - Railverkeer (art. 12) 29.193 6,26%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 49.700 10,65%
Wonen 51.550 11,05%
- Wonen (art. 14) 51.550 11,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.911 0,41%
Leiding - Gas (art. 15) 1.911 0,41%
Waarde 1.164 0,25%
Waarde - Archeologie (art. 16) 1.164 0,25%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 262.542 56,27%
overige zone - - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 20) 262.542 56,27%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Klein Boekelerveldweg 2013 - Wijziging 2 vastgesteld 29-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan EUREGIO-BEDRIJVENPARK 2013 vastgesteld 11-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Pluimstraat 139 24-04-2019 24-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit inzake vertegenwoordiging bij bezwaar en beroep 12-04-2019 12-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Neringstraat Enschede detail
Koopmanstraat Enschede detail
Beursstraat Enschede detail
Noord Esmarkerrondweg Enschede detail
Gronausestraat Enschede detail
Winterweg Enschede detail
De Sleutelkamp Enschede detail
Sleutelweg Enschede detail
Grasjuffer Enschede detail
Bosbeekjuffer Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox