Eschmarke Noordwest

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00056
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00056-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-10-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 466.550 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 13.617 2,92%
- Bedrijf (art. 3) 13.617 2,92%
Bedrijventerrein 53.669 11,50%
- Bedrijventerrein (art. 4) 53.669 11,50%
Centrum 28.983 6,21%
- Centrum (art. 5) 28.983 6,21%
Detailhandel 3.979 0,85%
- Detailhandel - Perifeer (art. 6) 3.979 0,85%
Groen 50.527 10,83%
- Groen (art. 7) 50.527 10,83%
Maatschappelijk 156.171 33,47%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 8) 156.171 33,47%
Sport 23.381 5,01%
- Sport (art. 9) 23.381 5,01%
Verkeer 84.674 18,15%
- Verkeer (art. 10) 670 0,14%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 11) 5.111 1,10%
- Verkeer - Railverkeer (art. 12) 29.193 6,26%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 49.700 10,65%
Wonen 51.550 11,05%
- Wonen (art. 14) 51.550 11,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.911 0,41%
Leiding - Gas (art. 15) 1.911 0,41%
Waarde 1.164 0,25%
Waarde - Archeologie (art. 16) 1.164 0,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 262.542 56,27%
overige zone - - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 20) 262.542 56,27%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Klein Boekelerveldweg 2013 - Wijziging 2 detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
EUREGIO-BEDRIJVENPARK 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail
VOORNEMEN TOT VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN detail
Beleidsregel onzelfstandige bewoning Enschede detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Neringstraat Enschede detail
Koopmanstraat Enschede detail
Beursstraat Enschede detail
Noord Esmarkerrondweg Enschede detail
Gronausestraat Enschede detail
Winterweg Enschede detail
De Sleutelkamp Enschede detail
Sleutelweg Enschede detail
Grasjuffer Enschede detail
Bosbeekjuffer Enschede detail

Meer weten over adressen?