Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kennispark 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00061
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00061-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-04-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 24-06-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.026.404 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 368.420 18,18%
- Bedrijf (art. 3) 368.420 18,18%
Bos 235.811 11,64%
- Bos (art. 4) 235.811 11,64%
Groen 322.670 15,92%
- Groen (art. 5) 322.670 15,92%
Horeca 10.486 0,52%
- Horeca (art. 6) 10.486 0,52%
Maatschappelijk 517.849 25,56%
- Maatschappelijk - Campus (art. 7) 517.849 25,56%
Verkeer 279.028 13,77%
- Verkeer (art. 8) 279.028 13,77%
Water 110.506 5,45%
- Water (art. 9) 110.506 5,45%
Wonen 181.633 8,96%
- Wonen (art. 10) 181.633 8,96%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 368.951 18,21%
geluidzone - industrie (art. 13) 368.951 18,21%
Milieuzone 163.613 8,07%
milieuzone - geurzone (art. 13) 163.613 8,07%
Overige zone 433.750 21,40%
overige zone - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 13) 67.386 3,33%
overige zone - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 13) 366.364 18,08%
Wetgevingzone 9.966 0,49%
wetgevingzone - wijzigingsgebied met volgnummer 1 (art. 13) 9.966 0,49%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bolhaar - Roessingh 2016 vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
evenementenvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Campus Universiteit Twente 24-06-2019 24-08-2019 detail
overig Regeling Regio Twente 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieverordening jeugdverenigingen 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Hengelosestraat, hoek Drienerbeeklaan/Bosweg 19-06-2019 19-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Zul Enschede detail
Oude Drienerloweg Enschede detail
Drienerbeeklaan Enschede detail
Bruggenmorsweg Enschede detail
De Achterhorst Enschede detail
Neptunusstraat Enschede detail
Calslaan Enschede detail
Campuslaan Enschede detail
Drienerlolaan Enschede detail
Reelaan Enschede detail

Meer weten over adressen?