Geo- en vastgoeddata op locatie:

Winkelcentrum Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00062
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00062-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-06-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 58.434 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 24.565 42,04%
- Centrum (art. 3) 24.565 42,04%
Groen 615 1,05%
- Groen (art. 4) 615 1,05%
Maatschappelijk 507 0,87%
- Maatschappelijk (art. 5) 507 0,87%
Verkeer 32.747 56,04%
- Verkeer (art. 6) 623 1,07%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 32.123 54,97%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 22.751 38,93%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 11) 1.336 2,29%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 11) 21.415 36,65%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wesselerbrink 2015 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Winkelcentrum Zuid vastgesteld 30-06-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
evenementenvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Geessinkweg 148 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Beltrumbrink 126 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie medewerkers Raadsgriffie 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleid en nadere regels (beleidsregels) reclame geplaatst in de openbare ruimte/zichtbaar vanuit de openbare ruimte op grond van artikel 2:10 en artikel 4:16 Algemene Plaatselijke Verordening 09-05-2019 09-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Haverkateweg nabij Groot Brunninkstraat 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Het Leunenberg Enschede detail
Wesseler-nering Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox