Ambachtsschool

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00068
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00068-0004
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-10-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.905 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 6.592 95,47%
- Gemengd - 3 (art. 3) 6.592 95,47%
Verkeer 313 4,53%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 313 4,53%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 6.905 100,00%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 8) 6.905 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Ambachtsschool detail kaart
Ambachtsschool detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Westerstraat 156 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Campus Universiteit Twente detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hengelosestraat 700 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tubantiasingel/Spoordijkstraat tot Centraal Station detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Boddenkampsingel Enschede detail
Boddenkampstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?