Geo- en vastgoeddata op locatie:

Laares 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00073
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00073-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-12-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 14-01-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 307.901 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.200 0,39%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 3) 1.200 0,39%
Gemengd 33.711 10,95%
- Gemengd - 2 (art. 4) 33.711 10,95%
Groen 3.323 1,08%
- Groen (art. 5) 3.323 1,08%
Maatschappelijk 5.958 1,93%
- Maatschappelijk (art. 6) 5.958 1,93%
Verkeer 96.475 31,33%
- Verkeer (art. 7) 48.908 15,88%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 47.567 15,45%
Wonen 146.194 47,48%
- Wonen (art. 9) 146.194 47,48%
Woongebied 21.040 6,83%
- Woongebied (art. 10) 21.040 6,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 3.629 1,18%
Leiding - Hoogspanning (art. 11) 3.629 1,18%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 255.330 82,93%
overige zone - - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 12) 95.673 31,07%
overige zone - - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 12) 159.657 51,85%
Wetgevingzone 6.607 2,15%
wetgevingzone - wijzigingsgebied met volgnummer 1 (art. 12) 6.607 2,15%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Laares 2014 - Wijziging 1 vastgesteld 27-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Bothoven 2016 vastgesteld 18-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Enschede Noord 2013 vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Leliestraat 98 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Leliestraat 98 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Boulevard 1945 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat, nabij nr. 83 17-05-2019 17-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Vrouwenmantelstraat 2 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Papaverstraat Enschede detail
Anjelierstraat Enschede detail
Minkmaatstraat Enschede detail
Zwanensteeg Enschede detail
Vrouwenmantelstraat Enschede detail
Lavendelstraat Enschede detail
Begoniastraat Enschede detail
Ribbeltsweg Enschede detail
Laaressingel Enschede detail
Laaresstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox