Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00081
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00081-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-11-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 17-12-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 142.724.067 100%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 291.433.592 204,19%
overige zone - gezoneerd industrieterrein (art. 3) 5.985.458 4,19%
overige zone - risicovolle inrichtingen uitgesloten (art. 3) 142.724.067 100,00%
overige zone - vuurwerk uitgesloten (art. 3) 142.724.067 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Omgevingsvergunning Twence Stoomleiding detail kaart
Stroinkslanden 2016 detail kaart
Wesselerbrink 2015 detail kaart
Ambachtsschool detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Haaksbergerstraat 304 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Haaksbergerstraat 164 27 detail
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Haaksbergerstraat 298 A detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Zul Enschede detail
Hegebeekweg Enschede detail
Kometenstraat Enschede detail
Oude Boekelerdijk Enschede detail
Oude Drienerloweg Enschede detail
Slagersmatenweg Enschede detail
Stenversweg Enschede detail
Zwartevennenweg Enschede detail
Julianastraat Enschede detail
Willem-Alexanderstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?