Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00081
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00081-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-11-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 17-12-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 142.724.067 100%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 291.433.592 204,19%
overige zone - gezoneerd industrieterrein (art. 3) 5.985.458 4,19%
overige zone - risicovolle inrichtingen uitgesloten (art. 3) 142.724.067 100,00%
overige zone - vuurwerk uitgesloten (art. 3) 142.724.067 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Twence Stoomleiding vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stroinkslanden 2016 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wesselerbrink 2015 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Ambachtsschool vastgesteld 19-10-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieverordening jeugdverenigingen 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
meldingen Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Blekerstraat nrs. 99, 99A en 101 19-06-2019 19-08-2019 detail
overig Kennisgeving besluit op aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Cromhoffsbleekweg 126 19-06-2019 19-08-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Volkspark 19-06-2019 19-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Zul Enschede detail
Hegebeekweg Enschede detail
Kometenstraat Enschede detail
Oude Boekelerdijk Enschede detail
Oude Drienerloweg Enschede detail
Slagersmatenweg Enschede detail
Stenversweg Enschede detail
Zwartevennenweg Enschede detail
Julianastraat Enschede detail
Willem-Alexanderstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?