Hogeland Zuid, Varvik en Diekman - Herziening 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00082
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00082-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-02-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 18-03-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 24.149 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Recreatie 24.149 100,00%
- Recreatie - Volkstuin (art. 3) 24.149 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 25.697 106,41%
Leiding - Gas (art. 4) 2.115 8,76%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 5) 23.582 97,65%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 22.609 93,62%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 8) 12.161 50,36%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 8) 10.448 43,26%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Hogeland Zuid, Varvik en Diekman - Herziening 1 detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Hogeland zuid, Varvik en Diekman detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Spaansland 10 en 12 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Brinkstraat 336 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Auskamplanden 10 detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Brinkstraat 332 detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Brinkstraat 332 detail

Vergunningen in de gaten houden?