Geo- en vastgoeddata op locatie:

Eschmarke zuidwest 2010 - herziening 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00084
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00084-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 02-06-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.238.520 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 424 0,03%
Waterstaat - Waterloop met een waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie (art. 3) 424 0,03%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 1.238.520 100,00%
overige zone - regel aanpassing groen bestemming (art. 4) 1.238.520 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eschmarke Noordwest vastgesteld 21-10-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Eschmarke Zuidwest 2010 vastgesteld 01-10-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Subsidieplafonds 2019 Gemeente Enschede 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit inzake het verlenen van mandaat, machtiging en opdracht aan de voorzitter van de rekeningenkamer van de raad 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit voor de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de aanwijzing van toezichthouders 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 14-02-2019 14-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 11-02-2019 11-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dolphiaweg Enschede detail
Ekersdijk Enschede detail
Gronausestraat Enschede detail
Keppelerdijk Enschede detail
Zuid Esmarkerrondweg Enschede detail
Lisdoddelaan Enschede detail
Hoornbladlaan Enschede detail
Leurikslaan Enschede detail
Waterkerslaan Enschede detail
Wederiklaan Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten