Eschmarke zuidwest 2010 - herziening 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00084
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00084-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 02-06-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.238.520 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 424 0,03%
Waterstaat - Waterloop met een waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie (art. 3) 424 0,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 1.238.520 100,00%
overige zone - regel aanpassing groen bestemming (art. 4) 1.238.520 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Eschmarke Noordwest detail kaart
Eschmarke Zuidwest 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP detail
Verordening individuele studietoeslag gemeente Enschede 2015 detail
Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dolphiaweg Enschede detail
Ekersdijk Enschede detail
Gronausestraat Enschede detail
Keppelerdijk Enschede detail
Zuid Esmarkerrondweg Enschede detail
Lisdoddelaan Enschede detail
Hoornbladlaan Enschede detail
Leurikslaan Enschede detail
Waterkerslaan Enschede detail
Wederiklaan Enschede detail

Meer weten over adressen?