Havengebied - Westerval Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00087
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00087-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 22-03-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.454.301 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 11.604 0,47%
- Bedrijf (art. 6) 2.194 0,09%
- Bedrijf - Garage (art. 4) 6.604 0,27%
- Bedrijf - Gasstation (art. 3) 2.806 0,11%
Bedrijventerrein 1.637.608 66,72%
- Bedrijventerrein (art. 5) 1.637.608 66,72%
Gemengd 4.919 0,20%
- Gemengd - 1 (art. 7) 4.919 0,20%
Groen 63.568 2,59%
- Groen (art. 8) 63.568 2,59%
Verkeer 464.035 18,91%
- Verkeer (art. 9) 460.171 18,75%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 10) 3.864 0,16%
Water 254.828 10,38%
- Water - Vaarweg (art. 11) 254.828 10,38%
Wonen 17.739 0,72%
- Wonen (art. 12) 17.739 0,72%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 68.194 2,78%
Leiding - Gas (art. 13) 22.397 0,91%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 14) 45.797 1,87%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 195.465 7,96%
geluidzone - industrie (art. 18.1.1) 195.465 7,96%
Milieuzone 134.867 5,50%
milieuzone - geurzone (art. 18.2.1) 134.867 5,50%
Overige zone 1.430.535 58,29%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 18) 402.875 16,42%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 18) 999.390 40,72%
overige zone - cultuurhistorisch attentiegebied (art. 18) 28.269 1,15%
Veiligheidszone 70.605 2,88%
veiligheidszone - bevi (art. 18.3.1) 26.185 1,07%
veiligheidszone - gas (art. 18) 3.947 0,16%
veiligheidszone - lpg (art. 18) 40.474 1,65%
Vrijwaringszone 229.535 9,35%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 18.4.1) 229.535 9,35%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Buitengebied Noordwest detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Buitengebied Noordwest detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Nieuwe Schoolweg 41, kavel 22 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Colosseum, t.h.v. nr. 90 detail
Verordening individuele studietoeslag gemeente Enschede 2015 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Binnenhaven Enschede detail
Borstelweg Enschede detail
Handelskade Zuid Enschede detail
De Ossenboer Enschede detail
Parkweg Enschede detail
Rembrandtlaan Enschede detail
Josinkstraat Enschede detail
Kanaalstraat Enschede detail
Hendrik ter Kuilestraat Enschede detail
Het Lentfert Enschede detail

Meer weten over adressen?