Geo- en vastgoeddata op locatie:

Havengebied - Westerval Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00087
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00087-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 22-03-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.454.301 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 11.604 0,47%
- Bedrijf (art. 6) 2.194 0,09%
- Bedrijf - Garage (art. 4) 6.604 0,27%
- Bedrijf - Gasstation (art. 3) 2.806 0,11%
Bedrijventerrein 1.637.608 66,72%
- Bedrijventerrein (art. 5) 1.637.608 66,72%
Gemengd 4.919 0,20%
- Gemengd - 1 (art. 7) 4.919 0,20%
Groen 63.568 2,59%
- Groen (art. 8) 63.568 2,59%
Verkeer 464.035 18,91%
- Verkeer (art. 9) 460.171 18,75%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 10) 3.864 0,16%
Water 254.828 10,38%
- Water - Vaarweg (art. 11) 254.828 10,38%
Wonen 17.739 0,72%
- Wonen (art. 12) 17.739 0,72%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 68.194 2,78%
Leiding - Gas (art. 13) 22.397 0,91%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 14) 45.797 1,87%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 195.465 7,96%
geluidzone - industrie (art. 18.1.1) 195.465 7,96%
Milieuzone 134.867 5,50%
milieuzone - geurzone (art. 18.2.1) 134.867 5,50%
Overige zone 1.430.535 58,29%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 18) 402.875 16,42%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 18) 999.390 40,72%
overige zone - cultuurhistorisch attentiegebied (art. 18) 28.269 1,15%
Veiligheidszone 70.605 2,88%
veiligheidszone - bevi (art. 18.3.1) 26.185 1,07%
veiligheidszone - gas (art. 18) 3.947 0,16%
veiligheidszone - lpg (art. 18) 40.474 1,65%
Vrijwaringszone 229.535 9,35%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 18.4.1) 229.535 9,35%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
beheersverordening Buitengebied Noordwest vastgesteld 24-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Tervisielegging vastgesteld Bestemmingsplan “Boeldershoek 2018” (NL.IMRO.0153.BP00169-0003) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
overig Hengelo, diverse handelingen in watersysteem in waterloop WL00949 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Binnenhaven Enschede detail
Borstelweg Enschede detail
Handelskade Zuid Enschede detail
De Ossenboer Enschede detail
Parkweg Enschede detail
Rembrandtlaan Enschede detail
Josinkstraat Enschede detail
Kanaalstraat Enschede detail
Hendrik ter Kuilestraat Enschede detail
Het Lentfert Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox