Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied Noordwest - Goorseveldweg 125

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00095
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00095-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-04-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 08-07-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 267.164 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 246.314 92,20%
- Agrarisch (art. 3) 246.314 92,20%
Bos 10.955 4,10%
- Bos (art. 4) 10.955 4,10%
Verkeer 5.409 2,02%
- Verkeer (art. 5) 3.642 1,36%
- Verkeer - Zandweg (art. 6) 1.767 0,66%
Wonen 4.486 1,68%
- Wonen (art. 7) 4.486 1,68%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 23.715 8,88%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 11) 23.715 8,88%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Buitengebied Haaksbergen vastgesteld 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 22-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Goorseveldweg 125 vastgesteld 20-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Beleid en nadere regels (beleidsregels) reclame geplaatst in de openbare ruimte/zichtbaar vanuit de openbare ruimte op grond van artikel 2:10 en artikel 4:16 Algemene Plaatselijke Verordening 09-05-2019 09-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat ondergeschikten 02-05-2019 02-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Welenmosweg 1 29-04-2019 29-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel reclame geplaatst in de openbare ruimte/zichtbaar vanuit de openbare ruimte op grond van artikel 2:10 en artikel 4:16 Algemene Plaatselijke Verordening 26-04-2019 26-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank 25-04-2019 25-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Goorseveldweg Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox