Buitengebied Zuidoost - Fietspad Zuid Esmarkerrondweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00096
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00096-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-12-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 23-12-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.402 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 697 29,01%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 697 29,01%
Verkeer 1.705 70,99%
- Verkeer (art. 4) 1.705 70,99%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 314 13,08%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 5) 314 13,08%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 697 29,01%
overige zone - stadsrandzone (art. 6) 697 29,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Zuidoost - Fietspad Zuid Esmarkerrondweg detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail
VOORNEMEN TOT VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN detail
Beleidsregel onzelfstandige bewoning Enschede detail
Beleidsregels Ondersteuning bij het Huishouden gemeente Enschede 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?