Geo- en vastgoeddata op locatie:

Stroinkslanden 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00101
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00101-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-10-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 23-11-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.299.947 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 698 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 3) 698 0,03%
Bos 58.681 2,55%
- Bos (art. 4) 58.681 2,55%
Centrum 6.592 0,29%
- Centrum (art. 5) 6.592 0,29%
Groen 715.367 31,10%
- Groen (art. 6) 586.840 25,52%
- Groen - Park (art. 7) 128.528 5,59%
Maatschappelijk 38.141 1,66%
- Maatschappelijk (art. 8) 38.141 1,66%
Tuin 764 0,03%
- Tuin (art. 9) 764 0,03%
Verkeer 569.372 24,76%
- Verkeer (art. 10) 191.564 8,33%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 11) 377.808 16,43%
Water 64.970 2,82%
- Water (art. 12) 64.970 2,82%
Wonen 845.363 36,76%
- Wonen (art. 13) 845.363 36,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 29.298 1,27%
Leiding - Gas (art. 14) 12.163 0,53%
Leiding - Hoogspanning (art. 15) 4.860 0,21%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 16) 12.275 0,53%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 1.490.975 64,83%
overige zone - - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 20) 351.090 15,27%
overige zone - - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 20) 1.139.885 49,56%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stroinkslanden 2016 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wesselerbrink 2015 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stroinkslanden - herstructurering 2014 vastgesteld 16-02-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit inzake vertegenwoordiging bij bezwaar en beroep 12-04-2019 12-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlenen ondermandaat aan NIET-ondergeschikten 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hazelaarstraat Enschede detail
Bekmanlanden Enschede detail
Bokhorstlanden Enschede detail
Holzikweg Enschede detail
Reerinklanden Enschede detail
Borggrevelanden Enschede detail
Braamlanden Enschede detail
Brandehoflanden Enschede detail
Brookhuislanden Enschede detail
Bruggemanlanden Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox