Stroinkslanden 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00101
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00101-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-10-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 23-11-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.299.947 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 698 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 3) 698 0,03%
Bos 58.681 2,55%
- Bos (art. 4) 58.681 2,55%
Centrum 6.592 0,29%
- Centrum (art. 5) 6.592 0,29%
Groen 715.367 31,10%
- Groen (art. 6) 586.840 25,52%
- Groen - Park (art. 7) 128.528 5,59%
Maatschappelijk 38.141 1,66%
- Maatschappelijk (art. 8) 38.141 1,66%
Tuin 764 0,03%
- Tuin (art. 9) 764 0,03%
Verkeer 569.372 24,76%
- Verkeer (art. 10) 191.564 8,33%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 11) 377.808 16,43%
Water 64.970 2,82%
- Water (art. 12) 64.970 2,82%
Wonen 845.363 36,76%
- Wonen (art. 13) 845.363 36,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 29.298 1,27%
Leiding - Gas (art. 14) 12.163 0,53%
Leiding - Hoogspanning (art. 15) 4.860 0,21%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 16) 12.275 0,53%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 1.490.975 64,83%
overige zone - - archeologisch ondezoeksgebied a (art. 20) 351.090 15,27%
overige zone - - archeologisch ondezoeksgebied b (art. 20) 1.139.885 49,56%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Stroinkslanden 2016 detail kaart
Wesselerbrink 2015 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Veldhoflanden (winkelcentrum), Zuid-Esmarkerrondweg detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Auskamplanden 10 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Vastertlanden 82 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hazelaarstraat Enschede detail
Bekmanlanden Enschede detail
Bokhorstlanden Enschede detail
Holzikweg Enschede detail
Reerinklanden Enschede detail
Borggrevelanden Enschede detail
Braamlanden Enschede detail
Brandehoflanden Enschede detail
Brookhuislanden Enschede detail
Bruggemanlanden Enschede detail

Meer weten over adressen?