Bonairestraat 9

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00102
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00102-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-09-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 07-10-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.368 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 3.368 100,00%
- Wonen (art. 3) 3.368 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 3.368 100,00%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 7) 3.368 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bonairestraat 9 detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Haverrietweg 120 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Drienerlolaan 5 (campus UT, O&O-plein/restaurant De Waaier) detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Drienerlolaan, t.h.v. nr. 5 (vanaf de UT naar de binnenstad) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bonairestraat Enschede detail

Meer weten over adressen?