Hornbach

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00103
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00103-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-12-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 03-01-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 52.472 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Detailhandel 18.795 35,82%
- Detailhandel (art. 3) 18.795 35,82%
Groen 7.325 13,96%
- Groen (art. 4) 7.325 13,96%
Verkeer 26.352 50,22%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 26.352 50,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 22.884 43,61%
Leiding - Gas (art. 6) 4.890 9,32%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 7) 17.994 34,29%
Waarde 32.830 62,57%
Waarde - Archeologie (art. 8) 32.830 62,57%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Wesselerbrink 2015 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Hogeland zuid, Varvik en Diekman detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Brinkstraat 336 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Spaansland 10 en 12 detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Wethouder Beversstraat 19 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kuipersdijk Enschede detail
Zuiderval Enschede detail

Meer weten over adressen?