Geo- en vastgoeddata op locatie:

Boekelo 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00104
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00104-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-06-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 19-07-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 953.705 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 149.569 15,68%
- Bedrijf (art. 3) 147.235 15,44%
- Bedrijf - Garage (art. 4) 1.956 0,21%
- Bedrijf - Gasstation (art. 5) 192 0,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 186 0,02%
Bos 48.615 5,10%
- Bos (art. 7) 48.615 5,10%
Gemengd 8.558 0,90%
- Gemengd - 2 (art. 8) 4.006 0,42%
- Gemengd - 3 (art. 9) 4.552 0,48%
Groen 105.695 11,08%
- Groen (art. 10) 105.695 11,08%
Horeca 2.757 0,29%
- Horeca (art. 11) 2.757 0,29%
Maatschappelijk 50.120 5,26%
- Maatschappelijk (art. 12) 47.482 4,98%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 13) 2.638 0,28%
Sport 14.736 1,55%
- Sport (art. 14) 14.736 1,55%
Verkeer 174.037 18,25%
- Verkeer (art. 15) 2.456 0,26%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 17.483 1,83%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 154.098 16,16%
Water 10.751 1,13%
- Water - Waterloop (art. 18) 10.751 1,13%
Wonen 388.865 40,77%
- Wonen (art. 19) 388.865 40,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 5.328 0,56%
Leiding - Gas (art. 20) 5.328 0,56%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 189.305 19,85%
geluidzone - industrie (art. 24) 189.305 19,85%
Overige zone 442.016 46,35%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 24) 121.767 12,77%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 24) 320.249 33,58%
Wetgevingzone 14.033 1,47%
wetgevingzone - wijzigingsgebied met volgnummer 1 (art. 24) 13.365 1,40%
wetgevingzone - wijzigingsgebied met volgnummer 2 (art. 24) 668 0,07%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Groote Plooy 2013 vastgesteld 01-07-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit inzake vertegenwoordiging bij bezwaar en beroep 12-04-2019 12-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlenen ondermandaat aan NIET-ondergeschikten 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Diamantstraat Enschede detail
De Mans Enschede detail
Robijnstraat Enschede detail
Boekelosestraat Enschede detail
Boterdijk Enschede detail
Agaatstraat Enschede detail
Ganzebosweg Enschede detail
Meester Schierbeekstraat Enschede detail
Meester De Wolfplein Enschede detail
Bernard Roerinkstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox