Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lasonder - Zeggelt 2018

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00109
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00109-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-06-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 27-06-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 361.090 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 8.171 2,26%
- Bedrijf (art. 3) 1.629 0,45%
- Bedrijf - Garage (art. 4) 6.542 1,81%
Detailhandel 6.778 1,88%
- Detailhandel (art. 5) 5.528 1,53%
- Detailhandel - Volumineus (art. 6) 1.251 0,35%
Gemengd 47.605 13,18%
- Gemengd - 1 (art. 7) 35.329 9,78%
- Gemengd - 2 (art. 8) 12.276 3,40%
Groen 13.672 3,79%
- Groen (art. 9) 3.453 0,96%
- Groen - Park (art. 10) 10.219 2,83%
Horeca 620 0,17%
- Horeca (art. 11) 620 0,17%
Kantoor 2.562 0,71%
- Kantoor (art. 12) 2.562 0,71%
Maatschappelijk 27.966 7,74%
- Maatschappelijk (art. 13) 27.966 7,74%
Verkeer 115.913 32,10%
- Verkeer (art. 14) 57.196 15,84%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 15) 1.921 0,53%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 56.796 15,73%
Wonen 137.803 38,16%
- Wonen (art. 17) 137.803 38,16%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 311.430 86,25%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 21) 107.871 29,87%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 21) 203.560 56,37%
Wetgevingzone 5.374 1,49%
wetgevingzone - wijzigingsgebied met volgnummer 1 (art. 23) 5.374 1,49%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Binnenstad 2016 vastgesteld 03-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bolhaar - Roessingh 2016 vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Enschede Noord 2013 vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving ontvangst aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Boulevard 1945 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat, nabij nr. 83 17-05-2019 17-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Niermansgang 2 15-05-2019 15-07-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Oude Markt 14-05-2019 14-07-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Hoge Bothofstraat 45 (Performance Factory) 14-05-2019 14-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Niermansgang Enschede detail
Bilderdijkstraat Enschede detail
H.B. Blijdensteinlaan Enschede detail
Boddenkampsingel Enschede detail
Van Alphenstraat Enschede detail
Molenstraat Enschede detail
Multatulistraat Enschede detail
Visserijstraat Enschede detail
Zeggeltlaan Enschede detail
Willem Brakmanstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox