Geo- en vastgoeddata op locatie:

Groene Scheg 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00112
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00112-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-02-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 15-02-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 962.898 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 221.036 22,96%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 221.036 22,96%
Bedrijf 55.940 5,81%
- Bedrijf - Kwekerij (art. 4) 55.940 5,81%
Bos 165.528 17,19%
- Bos (art. 5) 165.528 17,19%
Groen 84.453 8,77%
- Groen - Landgoedpark (art. 6) 84.453 8,77%
Kantoor 2.458 0,26%
- Kantoor (art. 7) 2.458 0,26%
Maatschappelijk 303.259 31,49%
- Maatschappelijk (art. 9) 303.259 31,49%
Natuur 26.165 2,72%
- Natuur (art. 10) 26.165 2,72%
Sport 18.302 1,90%
- Sport (art. 11) 18.302 1,90%
Verkeer 44.236 4,59%
- Verkeer (art. 12) 31.470 3,27%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 12.766 1,33%
Wonen 41.519 4,31%
- Wonen (art. 14) 41.519 4,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.889 0,20%
Leiding - Gas (art. 8) 1.889 0,20%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 950.592 98,72%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 18) 340.277 35,34%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 18) 610.315 63,38%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Enschede Noord 2013 vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Vliegveldweg 345 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Vliegveldweg 345, gebouwen C99, C20, B526 en B527 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie medewerkers Raadsgriffie 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Kennisgeving besluit op een aanvraag van Gemeenschappelijke Regeling Technology Base voor de locatie Vliegveldweg te Enschede 17-05-2019 17-07-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Vliegveldweg 345 (Shelter B526, B527 en Schenkeveld) 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Blijdensteinbleekweg Enschede detail
Kotkampweg Enschede detail
Oldenzaalsestraat Enschede detail
Welnaweg Enschede detail
Lonneker Steumke Enschede detail
Stokhorstlaan Enschede detail
Voortmanslaan Enschede detail
Welnalaan Enschede detail
Bouwhuislaan Enschede detail
Amelinklaan Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox