Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kotmanpark Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00115
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00115-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 20-07-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.516 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 954 12,69%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 3) 954 12,69%
Woongebied 6.562 87,31%
- Woongebied (art. 4) 6.562 87,31%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kotmanpark Noord vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Kotmanpark, herziening 1 onherroepelijk 05-02-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wethouder Beversstraat 165 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/ nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden 2019-2020 03-06-2019 03-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Schiermonnikooglaan Enschede detail
Wethouder Beversstraat Enschede detail
Vlielandlaan Enschede detail

Meer weten over adressen?