Bolhaar - Roessingh 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00116
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00116-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 13-04-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.107.123 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 422.571 20,05%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 422.571 20,05%
Bedrijf 34.687 1,65%
- Bedrijf (art. 4) 33.382 1,58%
- Bedrijf - Garage (art. 5) 1.305 0,06%
Bos 27.733 1,32%
- Bos (art. 6) 27.733 1,32%
Gemengd 10.173 0,48%
- Gemengd - 1 (art. 7) 5.517 0,26%
- Gemengd - 2 (art. 8) 4.656 0,22%
Groen 484.008 22,97%
- Groen (art. 9) 141.310 6,71%
- Groen - Landgoedpark (art. 10) 47.136 2,24%
- Groen - Park (art. 11) 295.562 14,03%
Horeca 2.941 0,14%
- Horeca (art. 12) 2.941 0,14%
Maatschappelijk 116.287 5,52%
- Maatschappelijk (art. 13) 104.767 4,97%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 14) 11.520 0,55%
Sport 253.326 12,02%
- Sport (art. 15) 253.326 12,02%
Verkeer 250.530 11,89%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 250.530 11,89%
Wonen 504.868 23,96%
- Wonen (art. 17) 504.868 23,96%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 5.382 0,26%
Leiding - Hoogspanning (art. 18) 5.382 0,26%
Waterstaat 379.106 17,99%
Waterstaat - Intrekgebied (art. 19) 379.106 17,99%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 119.569 5,67%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 23) 119.569 5,67%
Overige zone 1.779.215 84,44%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 23) 130.353 6,19%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 23) 1.595.225 75,71%
overige zone - cultuurhistorisch attentiegebied (art. 23) 53.636 2,55%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Bolhaar - Roessingh 2016 detail kaart
Enschede Noord 2013 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Buitengebied Noordwest detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Drienerlolaan 5 (campus UT, O&O-plein/restaurant De Waaier) detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Haverrietweg 120 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Drienerlolaan, t.h.v. nr. 5 (vanaf de UT naar de binnenstad) detail
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Campuslaan 39, 41 en 43 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Chopinplein Enschede detail
Minister Idenburgstraat Enschede detail
Landstraat Enschede detail
Lisztlaan Enschede detail
Van Lochemlaan Enschede detail
Pierenkampweg Enschede detail
Bizetlaan Enschede detail
Boddenkampsingel Enschede detail
Boddenkampstraat Enschede detail
Bolhaarslaan Enschede detail

Meer weten over adressen?