Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bolhaar - Roessingh 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00116
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00116-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 13-04-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.107.123 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 422.571 20,05%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 422.571 20,05%
Bedrijf 34.687 1,65%
- Bedrijf (art. 4) 33.382 1,58%
- Bedrijf - Garage (art. 5) 1.305 0,06%
Bos 27.733 1,32%
- Bos (art. 6) 27.733 1,32%
Gemengd 10.173 0,48%
- Gemengd - 1 (art. 7) 5.517 0,26%
- Gemengd - 2 (art. 8) 4.656 0,22%
Groen 484.008 22,97%
- Groen (art. 9) 141.310 6,71%
- Groen - Landgoedpark (art. 10) 47.136 2,24%
- Groen - Park (art. 11) 295.562 14,03%
Horeca 2.941 0,14%
- Horeca (art. 12) 2.941 0,14%
Maatschappelijk 116.287 5,52%
- Maatschappelijk (art. 13) 104.767 4,97%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 14) 11.520 0,55%
Sport 253.326 12,02%
- Sport (art. 15) 253.326 12,02%
Verkeer 250.530 11,89%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 250.530 11,89%
Wonen 504.868 23,96%
- Wonen (art. 17) 504.868 23,96%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 5.382 0,26%
Leiding - Hoogspanning (art. 18) 5.382 0,26%
Waterstaat 379.106 17,99%
Waterstaat - Intrekgebied (art. 19) 379.106 17,99%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 119.569 5,67%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 23) 119.569 5,67%
Overige zone 1.779.215 84,44%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 23) 130.353 6,19%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 23) 1.595.225 75,71%
overige zone - cultuurhistorisch attentiegebied (art. 23) 53.636 2,55%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bolhaar - Roessingh 2016 vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Enschede Noord 2013 vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Subsidieplafonds 2019 Gemeente Enschede 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit voor de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de aanwijzing van toezichthouders 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit inzake het verlenen van mandaat, machtiging en opdracht aan de voorzitter van de rekeningenkamer van de raad 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 14-02-2019 14-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 11-02-2019 11-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Chopinplein Enschede detail
Minister Idenburgstraat Enschede detail
Landstraat Enschede detail
Lisztlaan Enschede detail
Van Lochemlaan Enschede detail
Pierenkampweg Enschede detail
Bizetlaan Enschede detail
Boddenkampsingel Enschede detail
Boddenkampstraat Enschede detail
Bolhaarslaan Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten