Geo- en vastgoeddata op locatie:

't Vaneker 2013, herziening 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00119
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00119-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 20-07-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 895.669 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 81.278 9,07%
- Agrarisch - Stadsrandzone (art. 3) 81.278 9,07%
Gemengd 1.085 0,12%
- Gemengd (art. 4) 1.085 0,12%
Groen 167.730 18,73%
- Groen (art. 5) 167.730 18,73%
Maatschappelijk 44.020 4,91%
- Maatschappelijk - Defensie (art. 6) 44.020 4,91%
Natuur 47.112 5,26%
- Natuur (art. 7) 47.112 5,26%
Verkeer 76.811 8,58%
- Verkeer (art. 8) 76.811 8,58%
Water 19.966 2,23%
- Water (art. 9) 19.966 2,23%
Wonen 104.589 11,68%
- Wonen (art. 10) 104.589 11,68%
Woongebied 353.076 39,42%
- Woongebied (art. 11) 353.076 39,42%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 7.422 0,83%
Waarde - Archeologie (art. 12) 7.422 0,83%
Waterstaat 893.314 99,74%
Waterstaat - Intrekgebied (art. 13) 893.314 99,74%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 478.036 53,37%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 17) 478.036 53,37%
Overige zone 83.214 9,29%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 17) 82.900 9,26%
overige zone - - waardevolle boom (art. 17) 314 0,04%
Wetgevingzone 134.301 14,99%
wetgevingzone - wijzigingsgebied met volgnummer 1 (art. 17) 40.824 4,56%
wetgevingzone - wijzigingsgebied met volgnummer 2 (art. 17) 48.229 5,38%
wetgevingzone - wijzigingsgebied met volgnummer 3 (art. 17) 30.179 3,37%
wetgevingzone - wijzigingsgebied met volgnummer 4 (art. 17) 15.067 1,68%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan 't Vaneker 2013, herziening 1 vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Vliegveldweg 345, gebouwen C99, C20, B526 en B527 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Kennisgeving besluit op een aanvraag van Gemeenschappelijke Regeling Technology Base voor de locatie Vliegveldweg te Enschede 17-05-2019 17-07-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Vliegveldweg 345 15-05-2019 15-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Vliegveldweg 345 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Heetveldweg 9 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Heetveldweg Enschede detail
De Braakweg Enschede detail
Brandemaatweg Enschede detail
Scheperijweg Enschede detail
Overmaatweg Enschede detail
Lonnekeresweg Enschede detail
Hegeboerweg Enschede detail
Sprakelweg Enschede detail
Vanekerbeekweg Enschede detail
Zuidkampweg Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox