Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kotkampweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00120
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00120-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-04-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 04-05-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.530 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.329 7,17%
- Groen (art. 3) 1.329 7,17%
Verkeer 5.525 29,81%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 5.525 29,81%
Wonen 11.677 63,01%
- Wonen (art. 5) 11.677 63,01%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 18.530 100,00%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 9) 18.530 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kotkampweg vastgesteld 18-04-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Ribbelt-Stokhorst 2011 onherroepelijk 26-06-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lobbenslaghorst 47 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/ nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/ nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) 03-06-2019 03-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Minkmaatstraat Enschede detail
Floraparkstraat Enschede detail
Kotkampweg Enschede detail
Kotkampplein Enschede detail

Meer weten over adressen?