Geo- en vastgoeddata op locatie:

Het Brunink Veld 3, 3A en 4

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00122
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00122-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-11-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 06-12-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 79.981 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 10.531 13,17%
- Groen (art. 3) 10.531 13,17%
Verkeer 8.944 11,18%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 8.944 11,18%
Wonen 30.500 38,13%
- Wonen (art. 5) 30.500 38,13%
Woongebied 30.005 37,52%
- Woongebied (art. 6) 30.005 37,52%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 7.091 8,87%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 8) 7.091 8,87%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Het Brunink 2011 onherroepelijk 20-04-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Het Brunink 2011 vastgesteld 13-02-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Beltrumbrink 126 22-05-2019 22-07-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Geessinkweg 148 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie medewerkers Raadsgriffie 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleid en nadere regels (beleidsregels) reclame geplaatst in de openbare ruimte/zichtbaar vanuit de openbare ruimte op grond van artikel 2:10 en artikel 4:16 Algemene Plaatselijke Verordening 09-05-2019 09-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding kappen Haverkateweg nabij Groot Brunninkstraat 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bruninkslaan Enschede detail
Akkerstafhof Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox