N18 - gedeelte Enschede

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00123
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00123-0002
Planstatusontwerp
Datum planstatus 02-11-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 01-11-2017
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 750.379 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 1.661 0,22%
- Agrarisch (art. 3) 1.661 0,22%
Agrarisch met waarden 8.187 1,09%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 1.903 0,25%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 6.284 0,84%
Groen 2.826 0,38%
- Groen (art. 6) 2.826 0,38%
Verkeer 737.705 98,31%
- Verkeer (art. 7) 737.705 98,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 26.380 3,52%
Leiding - Gas (art. 8) 14.348 1,91%
Leiding - Leidingstrook (art. 9) 12.032 1,60%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 220.401 29,37%
geluidzone - industrie (art. 13) 220.401 29,37%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Buitengebied Haaksbergen detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Buitengebied Noordwest detail kaart
bestemmingsplan Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Boekelosestraat, tegenover nr. 57 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Loerhazenweg, nabij nr. 18 detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail
VOORNEMEN TOT VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Teesinklandenweg Enschede detail

Meer weten over adressen?