Geo- en vastgoeddata op locatie:

Cultuurhistorie

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00124
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00124-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-02-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 15-02-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 130.686.106 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 309.888 0,24%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 3) 309.888 0,24%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 132.590.469 101,46%
overige zone - cultuurhistorie (art. 5) 130.686.106 100,00%
overige zone - cultuurhistorisch attentiegebied (art. 5) 1.904.364 1,46%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Twence Stoomleiding vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stroinkslanden 2016 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wesselerbrink 2015 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Ambachtsschool vastgesteld 19-10-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving ontvangst aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Brugstraat 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Brugstraat, t.o. Getfertsingel 41/41A 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ariënsplein 1 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie medewerkers Raadsgriffie 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Volkspark 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Zul Enschede detail
Hegebeekweg Enschede detail
Kometenstraat Enschede detail
Oude Boekelerdijk Enschede detail
Oude Drienerloweg Enschede detail
Slagersmatenweg Enschede detail
Stenversweg Enschede detail
Zwartevennenweg Enschede detail
Hazelaarstraat Enschede detail
Ceramstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox