Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lonneker 2018

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00126
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00126-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 02-07-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 18-07-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 507.905 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 2.512 0,49%
- Bedrijf (art. 3) 2.125 0,42%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 4) 387 0,08%
Cultuur en ontspanning 34 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 5) 34 0,01%
Detailhandel 4.512 0,89%
- Detailhandel (art. 6) 4.512 0,89%
Groen 35.861 7,06%
- Groen (art. 7) 35.861 7,06%
Horeca 2.722 0,54%
- Horeca (art. 8) 2.722 0,54%
Kantoor 759 0,15%
- Kantoor (art. 9) 759 0,15%
Maatschappelijk 17.354 3,42%
- Maatschappelijk (art. 10) 12.623 2,49%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 11) 4.732 0,93%
Sport 50.096 9,86%
- Sport (art. 12) 50.096 9,86%
Tuin 2.679 0,53%
- Tuin (art. 13) 2.679 0,53%
Verkeer 99.980 19,68%
- Verkeer (art. 14) 18.236 3,59%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 81.744 16,09%
Wonen 291.396 57,37%
- Wonen (art. 16) 291.396 57,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 114.091 22,46%
Waterstaat - Intrekgebied (art. 17) 114.091 22,46%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 472.955 93,12%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 21) 147.668 29,07%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 21) 325.287 64,04%
Vrijwaringszone 25.483 5,02%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 21) 25.483 5,02%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
beheersverordening Buitengebied Noordwest vastgesteld 24-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving besluit op een aanvraag van Gemeenschappelijke Regeling Technology Base voor de locatie Vliegveldweg te Enschede 17-05-2019 17-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Vliegveldweg 345 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Heetveldweg 9 15-05-2019 15-07-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Vliegveldweg 345 (Shelter B526, B527 en Schenkeveld) 15-05-2019 15-07-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Vliegveldweg 345 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Boerrichterkamp Enschede detail
Holtmanskamp Enschede detail
Pastoriestraat Enschede detail
P.H. ter Meulenplantsoen Enschede detail
Nieuwedijk Enschede detail
Hinnemanskamp Enschede detail
Slotjanskamp Enschede detail
Demmerskamp Enschede detail
Dorpsstraat Enschede detail
Bekkinghofkamp Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox