Voormalige vliegbasis Twenthe - Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00129
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00129-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-03-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 04-04-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.182.793 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 10.986 0,50%
- Agrarisch (art. 3) 10.986 0,50%
Bedrijventerrein 2.120.942 97,17%
- Bedrijventerrein - Technology Base Twente (art. 4) 2.120.942 97,17%
Groen 11.815 0,54%
- Groen (art. 5) 11.815 0,54%
Maatschappelijk 5.486 0,25%
- Maatschappelijk - Militaire zend- en ontvangsinstallatie (art. 6) 5.486 0,25%
Verkeer 33.564 1,54%
- Verkeer (art. 7) 33.564 1,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.644 0,26%
Waarde - Ecologie (art. 8) 5.644 0,26%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 141.789 6,50%
veiligheidszone - bevi (art. 11) 141.789 6,50%
Vrijwaringszone 430.970 19,74%
vrijwaringszone - radar (art. 11) 430.970 19,74%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden detail kaart
Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones detail kaart
ROB rotonde ADT detail kaart
AXL detail kaart
Buitengebied Noordwest detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Dinkelland - Uitschrijving uit de basisregistratie personen detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Vliegveldstraat 100C 38 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Vliegveldweg 345 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vanekerbeekweg ('t Vaneker, kavel 87) detail
Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Vliegveldstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?