Geo- en vastgoeddata op locatie:

Voormalige vliegbasis Twenthe - Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00129
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00129-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-03-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 04-04-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.182.793 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 10.986 0,50%
- Agrarisch (art. 3) 10.986 0,50%
Bedrijventerrein 2.120.942 97,17%
- Bedrijventerrein - Technology Base Twente (art. 4) 2.120.942 97,17%
Groen 11.815 0,54%
- Groen (art. 5) 11.815 0,54%
Maatschappelijk 5.486 0,25%
- Maatschappelijk - Militaire zend- en ontvangsinstallatie (art. 6) 5.486 0,25%
Verkeer 33.564 1,54%
- Verkeer (art. 7) 33.564 1,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.644 0,26%
Waarde - Ecologie (art. 8) 5.644 0,26%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 141.789 6,50%
veiligheidszone - bevi (art. 11) 141.789 6,50%
Vrijwaringszone 430.970 19,74%
vrijwaringszone - radar (art. 11) 430.970 19,74%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Noord ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige VliegbasisTwenthe - zones (Dinkelland) ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning ROB rotonde ADT vastgesteld 18-05-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, stemmen bij volmacht, gemeente Dinkelland 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, stemmen met een kiezerspas, gemeente Dinkelland 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Vliegveldstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox