Geo- en vastgoeddata op locatie:

Boswinkel 2018

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00130
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00130-0002
Planstatusontwerp
Datum planstatus 28-06-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 27-06-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.580.623 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 137.201 8,68%
- Bedrijf (art. 3) 118.856 7,52%
- Bedrijf - Gasstation (art. 4) 7.470 0,47%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 8.177 0,52%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 6) 2.697 0,17%
Centrum 6.553 0,41%
- Centrum (art. 7) 6.553 0,41%
Cultuur en ontspanning 6.540 0,41%
- Cultuur en ontspanning - Speeltuin (art. 8) 6.540 0,41%
Groen 402.766 25,48%
- Groen (art. 9) 402.766 25,48%
Horeca 4.600 0,29%
- Horeca - Hotel (art. 10) 4.600 0,29%
Kantoor 7.958 0,50%
- Kantoor (art. 11) 7.958 0,50%
Maatschappelijk 81.537 5,16%
- Maatschappelijk (art. 12) 81.537 5,16%
Tuin 2.633 0,17%
- Tuin (art. 13) 2.633 0,17%
Verkeer 341.501 21,61%
- Verkeer (art. 14) 89.301 5,65%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 17) 27.047 1,71%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 225.153 14,24%
Water 55.088 3,49%
- Water (art. 18) 55.088 3,49%
Wonen 534.246 33,80%
- Wonen (art. 19) 534.246 33,80%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 143.384 9,07%
Leiding - Gas (art. 20) 36.153 2,29%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 107.231 6,78%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 929.501 58,81%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 25) 155.280 9,82%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 25) 774.221 48,98%
Veiligheidszone 1.729 0,11%
veiligheidszone - lpg (art. 25) 1.729 0,11%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wesselerbrink 2015 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kotmanpark Noord vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Helmerhoek 2015 vastgesteld 25-01-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie medewerkers Raadsgriffie 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleid en nadere regels (beleidsregels) reclame geplaatst in de openbare ruimte/zichtbaar vanuit de openbare ruimte op grond van artikel 2:10 en artikel 4:16 Algemene Plaatselijke Verordening 09-05-2019 09-07-2019 detail
meldingen Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Kotmanlaan 158A 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat ondergeschikten 02-05-2019 02-07-2019 detail
meldingen Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Belgiëlaan 172 01-05-2019 01-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Nederlandlaan Enschede detail
Groningenstraat Enschede detail
Overijssellaan Enschede detail
Schiermonnikooglaan Enschede detail
Wethouder Beversstraat Enschede detail
Brusselstraat Enschede detail
Annastraat Enschede detail
Antwerpenstraat Enschede detail
Münsterstraat Enschede detail
Europalaan Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox