Geo- en vastgoeddata op locatie:

Boswinkel 2018

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00130
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00130-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-11-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 12-12-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.580.623 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 137.201 8,68%
- Bedrijf (art. 3) 118.856 7,52%
- Bedrijf - Gasstation (art. 4) 7.470 0,47%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 8.177 0,52%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 6) 2.697 0,17%
Centrum 6.553 0,41%
- Centrum (art. 7) 6.553 0,41%
Cultuur en ontspanning 6.540 0,41%
- Cultuur en ontspanning - Speeltuin (art. 8) 6.540 0,41%
Groen 402.765 25,48%
- Groen (art. 9) 402.765 25,48%
Horeca 4.600 0,29%
- Horeca - Hotel (art. 10) 4.600 0,29%
Kantoor 7.958 0,50%
- Kantoor (art. 11) 7.958 0,50%
Maatschappelijk 81.537 5,16%
- Maatschappelijk (art. 12) 81.537 5,16%
Tuin 2.633 0,17%
- Tuin (art. 13) 2.633 0,17%
Verkeer 341.501 21,61%
- Verkeer (art. 14) 89.301 5,65%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 17) 27.047 1,71%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 225.153 14,24%
Water 55.090 3,49%
- Water (art. 18) 55.090 3,49%
Wonen 534.246 33,80%
- Wonen (art. 19) 534.246 33,80%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 143.456 9,08%
Leiding - Gas (art. 20) 36.225 2,29%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 107.231 6,78%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 929.501 58,81%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 25) 155.280 9,82%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 25) 774.221 48,98%
Veiligheidszone 11.626 0,74%
veiligheidszone - gas (art. 25) 9.897 0,63%
veiligheidszone - lpg (art. 25) 1.730 0,11%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wesselerbrink 2015 vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kotmanpark Noord vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Helmerhoek 2015 vastgesteld 25-01-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit inzake vertegenwoordiging bij bezwaar en beroep 12-04-2019 12-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlenen ondermandaat aan NIET-ondergeschikten 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Nederlandlaan Enschede detail
Groningenstraat Enschede detail
Overijssellaan Enschede detail
Schiermonnikooglaan Enschede detail
Wethouder Beversstraat Enschede detail
Brusselstraat Enschede detail
Annastraat Enschede detail
Antwerpenstraat Enschede detail
Münsterstraat Enschede detail
Europalaan Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox