Geo- en vastgoeddata op locatie:

Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00131
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00131-0002
Planstatusontwerp
Datum planstatus 24-06-2016
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 8.101.946 100%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 2.174.292 26,84%
geluidzone - industrie (art. 3) 2.174.292 26,84%
Overige zone 5.375.839 66,35%
overige zone - vervallen zones (art. 3) 5.375.839 66,35%
Vrijwaringszone 502.221 6,20%
vrijwaringszone - radar (art. 3) 502.221 6,20%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning De Strip vastgesteld 11-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Noord ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige VliegbasisTwenthe - zones (Dinkelland) ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
meldingen Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Drienerlolaan 5 (gebouw De Spiegel) 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Kennisgeving besluit op aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Haverrietweg/Leutinkweg 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Slagmanweg, t.h.v. nr. 12 22-05-2019 22-07-2019 detail
meldingen Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Westerstraat 86 en 204 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie medewerkers Raadsgriffie 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Broeierdweg Enschede detail
Wiedicksbeekweg Enschede detail
Zelfertweg Enschede detail
Boshofweg Enschede detail
Bosweg Enschede detail
Fokkerweg Enschede detail
Haverrietweg Enschede detail
Noordergrensweg Enschede detail
Drienerbrakenweg Enschede detail
Drienerveldweg Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox