Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00131
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00131-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-03-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.259.012 100%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.576.441 21,72%
geluidzone - industrie (art. 3) 1.576.441 21,72%
Overige zone 5.375.837 74,06%
overige zone - vervallen zones (art. 3) 5.375.837 74,06%
Vrijwaringszone 502.453 6,92%
vrijwaringszone - radar (art. 3) 502.453 6,92%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
De Strip detail kaart
Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden detail kaart
Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones detail kaart
ROB rotonde ADT detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Haverrietweg 120 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Drienerlolaan 5 (campus UT, O&O-plein/restaurant De Waaier) detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Drienerlolaan, t.h.v. nr. 5 (vanaf de UT naar de binnenstad) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Broeierdweg Enschede detail
Wiedicksbeekweg Enschede detail
Zelfertweg Enschede detail
Boshofweg Enschede detail
Bosweg Enschede detail
Fokkerweg Enschede detail
Haverrietweg Enschede detail
Noordergrensweg Enschede detail
Drienerbrakenweg Enschede detail
Drienerveldweg Enschede detail

Meer weten over adressen?