Buitengebied Noordwest - Wijziging 2 Wiggersbosweg 34-36

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00134
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00134-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 02-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 17-05-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 151 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 151 100,00%
- Wonen (art. 1) 151 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Noordwest detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Buitengebied Noordwest detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit machtiging aan de portefeuillehouder tot het nemen van een beslissing op bezwaar wegens niet-ontvankelijk- of ongegrond gemeente Losser 2019 detail
Instructie griffier gemeente Losser detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Wiggersbosweg Enschede detail

Meer weten over adressen?