Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied Noordwest - Haaksbergerstraat 1160

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00139
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00139-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-11-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 144.682 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 76.694 53,01%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 76.693 53,01%
Bos 17.451 12,06%
- Bos (art. 4) 17.451 12,06%
Natuur 48.816 33,74%
- Natuur (art. 5) 48.816 33,74%
Wonen 1.722 1,19%
- Wonen (art. 6) 1.722 1,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 5.771 3,99%
Leiding - Leidingstrook (art. 7) 5.771 3,99%
Waarde 22.039 15,23%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 8) 22.039 15,23%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 94.687 65,45%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 12) 94.687 65,45%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Badweg vastgesteld 26-01-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing Bestemmingsplan Buitengebied Noordwest-Rutbekerveld vastgesteld 15-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Rutbekerveld vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Subsidieplafonds 2019 Gemeente Enschede 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit inzake het verlenen van mandaat, machtiging en opdracht aan de voorzitter van de rekeningenkamer van de raad 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit voor de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de aanwijzing van toezichthouders 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 14-02-2019 14-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 11-02-2019 11-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Weleweg Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten