Geo- en vastgoeddata op locatie:

Moskee Kuipersdijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00142
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00142-0002
Planstatusontwerp
Datum planstatus 25-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 24-05-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.007 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.455 13,21%
- Bedrijf (art. 3) 1.455 13,21%
Groen 2.552 23,19%
- Groen (art. 4) 2.552 23,19%
Maatschappelijk 7.000 63,60%
- Maatschappelijk - Religie (art. 5) 7.000 63,60%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Hogeland zuid, Varvik en Diekman vastgesteld 24-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/ nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden 2019-2020 03-06-2019 03-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/ nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) 03-06-2019 03-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?