Buitengebied zuidoost - Oude Haaksbergerdijk 300

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00143
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00143-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 03-07-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 12-07-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.592 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 449 8,02%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 449 8,02%
Wonen 5.143 91,98%
- Wonen (art. 4) 5.143 91,98%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 5.592 100,00%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 8) 5.352 95,71%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 8) 240 4,29%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening individuele studietoeslag gemeente Enschede 2015 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP detail
Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Rutbeek en omgeving detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Het Rutbeek detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oude Haaksbergerdijk Enschede detail

Meer weten over adressen?