Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied Noordwest - Keizerweg 28

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00149
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00149-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-04-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 26-04-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.810 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.428 18,28%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.428 18,28%
Wonen 6.383 81,72%
- Wonen (art. 4) 6.383 81,72%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 7.810 100,00%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 8) 327 4,19%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 8) 7.483 95,81%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
beheersverordening Buitengebied Noordwest vastgesteld 24-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verkeersbesluit Gemeente Hengelo - tijdelijke maatregelen Tropical Night 2019 - binnenstad Hengelo 25-06-2019 25-08-2019 detail
overig Regeling Regio Twente 24-06-2019 24-08-2019 detail
verkeersbesluit Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Verkeersbesluit - rijksweg A35 Enschede 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieverordening jeugdverenigingen 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP 20-06-2019 20-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Keizerweg Enschede detail

Meer weten over adressen?