Buitengebied Zuidoost - Moorvenweg 2-2a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00151
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00151-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 11-04-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.816 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 13.662 72,61%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 13.662 72,61%
Wonen 5.155 27,39%
- Wonen (art. 4) 5.155 27,39%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 18.816 100,00%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 8) 18.816 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Eelenbrink (t.h.v. nr. 35) en Hekselbrink (t.h.v. nr. 84) detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Rutbeek en omgeving detail
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Zunabrink 10 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Moorvenweg Enschede detail

Meer weten over adressen?