Fietsverbinding Euregioweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00157
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00157-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-03-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 21-03-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 19.136 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 19.136 100,00%
- Verkeer (art. 3) 13.787 72,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 4) 5.349 27,95%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 527 2,76%
Leiding - Gas (art. 5) 527 2,76%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 10.502 54,88%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 8) 10.502 54,88%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Klein Boekelerveldweg 2013 - Wijziging 2 detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
EUREGIO-BEDRIJVENPARK 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail
VOORNEMEN TOT VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN detail
Beleidsregel onzelfstandige bewoning Enschede detail
Verordening elektronische kennisgeving Enschede 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?