Geo- en vastgoeddata op locatie:

Boeldershoek 2018

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00169
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00169-0002
Planstatusontwerp
Datum planstatus 20-09-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 19-09-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.269.014 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 928.342 73,15%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 3) 1.629 0,13%
- Bedrijf - Afval en Energie (art. 4) 926.712 73,03%
Groen 318.693 25,11%
- Groen (art. 5) 318.693 25,11%
Verkeer 21.979 1,73%
- Verkeer (art. 6) 21.979 1,73%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 137.733 10,85%
Leiding - Gas (art. 7) 42.874 3,38%
Leiding - Hoogspanning (art. 8) 5.468 0,43%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 9) 89.392 7,04%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 342.299 26,97%
geluidzone - industrie (art. 13.1.1) 342.299 26,97%
Overige zone 1.272.801 100,30%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 13) 3.787 0,30%
overige zone - bodemdalingsgebied (art. 13) 1.269.014 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Twence Stoomleiding vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijziging 1 geluidzonering Twentekanaal vastgesteld 29-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
beheersverordening Buitengebied Noordwest vastgesteld 24-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving ontvangst melding lozen buiten inrichtingen kruising Hofdijk, Haimersweg 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding lozen buiten inrichtingen kruising Hofdijk, Haimersweg 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie medewerkers Raadsgriffie 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding lozen buiten inrichtingen kruising Hofdijk, Haimersweg 20-05-2019 20-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester Stroinkstraat, nabij nr. 485 (rand Twentekanaal) 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oude Hengelosedijk Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox