Geo- en vastgoeddata op locatie:

't Vaneker 2013 herziening 1 - wijziging 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00177
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00177-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-06-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 27-06-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 208.079 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 1.757 0,84%
- Natuur (art. 2) 1.757 0,84%
Verkeer 1.576 0,76%
- Verkeer (art. 2) 1.576 0,76%
Woongebied 204.747 98,40%
- Woongebied (art. 2) 204.747 98,40%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 208.079 100,00%
Waterstaat - Intrekgebied (art. 2) 208.079 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 125.744 60,43%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 2) 125.744 60,43%
Overige zone 363 0,17%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 2) 363 0,17%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan 't Vaneker 2013, herziening 1 vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest vastgesteld 09-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan 't Vaneker 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart
beheersverordening Buitengebied Noordwest vastgesteld 24-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving besluit op een aanvraag van Gemeenschappelijke Regeling Technology Base voor de locatie Vliegveldweg te Enschede 17-05-2019 17-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Heetveldweg 9 15-05-2019 15-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Vliegveldweg 345 15-05-2019 15-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Vliegveldweg 345 15-05-2019 15-07-2019 detail
evenementenvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Vliegveldweg 345 (Shelter B526, B527 en Schenkeveld) 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Heetveldweg Enschede detail
Scheperijweg Enschede detail
Sprakelweg Enschede detail
Vanekerbeekweg Enschede detail
Zuidkampweg Enschede detail
Harenbergweg Enschede detail
Eschbeekweg Enschede detail
Scholtenweg Enschede detail
Vorgersweg Enschede detail
Nijlandweg Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox