Cobercoterrein

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00178
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00178-0002
Planstatusontwerp
Datum planstatus 13-12-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 12-12-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 30.013 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 7.895 26,30%
- Gemengd - 2 (art. 4) 653 2,18%
- Gemengd - 3 (art. 5) 1.828 6,09%
- Gemengd - Melkhal (art. 3) 5.414 18,04%
Groen 1.245 4,15%
- Groen (art. 6) 1.245 4,15%
Kantoor 536 1,79%
- Kantoor (art. 7) 536 1,79%
Verkeer 8.092 26,96%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 8.092 26,96%
Wonen 12.245 40,80%
- Wonen (art. 9) 12.245 40,80%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 30.013 100,00%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 13) 14.673 48,89%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 13) 15.340 51,11%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Bestemmingsplan Boddenkamp detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Boulevard 1945 505 20 detail
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Boulevard 1945 505 20 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Oude Markt, Marktstraat, Langestraat en Ei van Ko detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Deurningerstraat Enschede detail
Raiffeisenstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?