Geo- en vastgoeddata op locatie:

Cobercoterrein

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00178
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00178-0002
Planstatusontwerp
Datum planstatus 13-12-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 12-12-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 30.013 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 7.895 26,30%
- Gemengd - 2 (art. 4) 653 2,18%
- Gemengd - 3 (art. 5) 1.828 6,09%
- Gemengd - Melkhal (art. 3) 5.414 18,04%
Groen 1.245 4,15%
- Groen (art. 6) 1.245 4,15%
Kantoor 536 1,79%
- Kantoor (art. 7) 536 1,79%
Verkeer 8.092 26,96%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 8.092 26,96%
Wonen 12.245 40,80%
- Wonen (art. 9) 12.245 40,80%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 30.013 100,00%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 13) 14.673 48,89%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 13) 15.340 51,11%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Boddenkamp onherroepelijk 07-05-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Boddenkamp vastgesteld 14-03-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, lid 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit inzake vertegenwoordiging bij bezwaar en beroep 12-04-2019 12-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlenen ondermandaat aan NIET-ondergeschikten 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Deurningerstraat Enschede detail
Raiffeisenstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox