Geo- en vastgoeddata op locatie:

Fazantplein

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00179
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00179-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-07-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 29-08-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 21.647 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 2.140 9,89%
- Groen (art. 3) 2.140 9,89%
Recreatie 3.769 17,41%
- Recreatie (art. 4) 3.769 17,41%
Verkeer 9.521 43,98%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 9.521 43,98%
Wonen 6.218 28,72%
- Wonen (art. 6) 6.218 28,72%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 14.806 68,40%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied b (art. 10) 14.806 68,40%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Enschede Noord 2013 vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie medewerkers Raadsgriffie 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Slagmanweg, t.h.v. nr. 12 22-05-2019 22-07-2019 detail
meldingen Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Drienerlolaan 5 (gebouw De Spiegel) 22-05-2019 22-07-2019 detail
meldingen Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Westerstraat 86 en 204 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Kennisgeving besluit op aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Haverrietweg/Leutinkweg 22-05-2019 22-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Fazantstraat Enschede detail
Dr. Van Damstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox