Bolhaar-Roessingh 2016 - wijziging 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00186
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00186-0002
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-10-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 17-10-2018
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 88 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 88 100,00%
- Wonen (art. 2) 88 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 88 100,00%
Waterstaat - Intrekgebied (art. 2) 88 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Bolhaar - Roessingh 2016 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag integrale evenementenvergunning Drienerlolaan 5 (campus UT, O&O-plein/restaurant De Waaier) detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Haverrietweg 120 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Drienerlolaan, t.h.v. nr. 5 (vanaf de UT naar de binnenstad) detail

Vergunningen in de gaten houden?