Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied Zuidoost - Helmerstraat 245 - 247

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BP00188
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0153.BP00188-0002
Planstatusontwerp
Datum planstatus 11-10-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 10-10-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.106 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 3.042 74,09%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 3.042 74,09%
Bedrijf 154 3,75%
- Bedrijf - Hovenier (art. 4) 154 3,75%
Wonen 910 22,16%
- Wonen (art. 5) 910 22,16%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 8.212 200,00%
overige zone - archeologisch onderzoeksgebied a (art. 9) 4.106 100,00%
overige zone - stadsrandzone (art. 9) 4.106 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost vastgesteld 27-05-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Subsidieplafonds 2019 Gemeente Enschede 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit inzake het verlenen van mandaat, machtiging en opdracht aan de voorzitter van de rekeningenkamer van de raad 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit voor de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de aanwijzing van toezichthouders 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Damoclesbeleid 2018 14-02-2019 14-04-2019 detail
bestemmingsplan Tervisielegging vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost – Helmerstraat 245 - 247” (NL.IMRO.0153.BP00188-0003) 13-02-2019 13-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Helmerstraat Enschede detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten