Buitengebied Noordwest

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BV00002
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BV00002-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij voorschriften/regels   voorschriften/regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 47.051.161 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Buitengebied Noordwest 47.051.161 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 45.558.020 97%
Besluitvlak2 1.415.861 3%
Besluitvlak3 77.280 0%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
't Vaneker 2013, herziening 1 detail kaart
Bolhaar - Roessingh 2016 detail kaart
Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden detail kaart
Voormalige VliegbasisTwenthe - zones (Dinkelland) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst melding lozen buiten inrichtingen Lambertus Buddestraat 101 detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Bruggenmorsweg 147 detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Westerstraat 156 detail
Kennisgeving besluit op aanvraag integrale evenementenvergunning Campus Universiteit Twente detail
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hengelosestraat 700 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Zwartevennenweg Enschede detail
Demmersweg Enschede detail
Elzenkampweg Enschede detail
Beukerweg Enschede detail
Leutinkweg Enschede detail
Linderesweg Enschede detail
Lutje Esweg Enschede detail
Meestersweg Enschede detail
Oude Matenweg Enschede detail
Spieleweg Enschede detail

Meer weten over adressen?